№2 (7), 2019

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

1. Дудченко Вікторія Юріївна — Європейський центральний банк: практика функціонування у кризовий та посткризовий період.

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

2. Зінкевич Олександр Вячеславович — Особливості фінансово-економічного розвитку галузі лісового господарства в Україні .
3. Васильєва Тетяна Анатоліївна, Петрушенко Юрій Миколайович, Майборода Тетяна Миколаївна , Пономаренко Оксана Сергіївна — Інтеркультурний розвиток європейських міст: освітні та фінансово-економічні виклики.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

4. Панченко Володимир Анатолійович — Фінансова безпека господарської діяльності підприємства.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

5. Коваленко Юлія Михайлівна , Яценко Іван Васильович — Ризики на ринку інвестиційних послуг і провадження державного нагляду (контролю).

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

6. Дубина Максим Вікторович — Особливості побудови системи ризик-контролінгу в банківських установах.
7. Лавров Руслан Валерійович, Садчикова Ірина Володимирівна, Середюк Ірина Олександрівна — Інноваційні технології в банківській сфері: реалії та перспективи розвитку.
8. Мельник Віктор Миколайович , Колесник Ольга Олексіївна — Науково-концептуальні положення підвищення якості функціонування системи антикризового менеджменту банківських установ.
9. Гончаренко Тетяна Петрівна — Теоретичні основи портфельного аналізу як одного з інструментів стратегічного управління діяльністю банківських установ.
10. Луцкевич Олександр Володимирович — Кваліфікування комплаєнс-ризику в процесі обігу цифрових цінних паперів .

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

11. Ільчук Валерій Петрович, Шпомер Тетяна Олександрівна, Калініченко Марія Юріївна — Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку харчової промисловості України.
12. Кальченко Ольга Миколаївна, Ющенко Юлія Анатоліївна — Ризики й загрози стратегічного планування розвитку міського пасажирського транспорту.
13. Шишкіна Олена Вікторівна, Нагорний Павло Володимирович — Методика оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств на прикладі фармацевтичної галузі України.
14. Ксенофонтова Анастасія Юріївна , Вербівська Людмила Василівна — Особливості застосування нематеріального стимулювання працівників ПАТ НАСК «Оранта».
15. Диба Михайло Іванович, Гернего Юлія Олександрівна — Пруденційне регулювання діяльності суб’єктів страхового ринку та популяризація insuretech в умовах посилення епідеміологічних ризиків.
16. Коваленко Дар’я Павлівна — Стратегічні орієнтири формування ефективного пруденційного регулювання діяльності страхових компаній.
17. Казарян Олександра Генріхівна — Методичний підхід до оцінки фінансового стану банківської системи.
18. Пінчук Аліна Олександрівна — Особливості фінансової підтримки суб’єктів сільського господарства України.
19. Рибак Сергій Олександрович — Роль бюджетної безпеки в забезпеченні фінансової стабільності держави.
20. Козлянченко Олена Михайлівна , Березан Анастасія Сергіївна — Перспективи розвитку віртуальних банків (необанків) в Україні.
21. Вядрова Надія Григорівна — Фінансова стратегія банку: сутність та зміст поняття.