НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Автор:

Мельник Віктор Миколайович , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна).

Колесник Ольга Олексіївна , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто теоретичні положення системи антикризового менеджменту банківських установ. Використання системного підходу та детальний аналіз сформованих у наукових роботах концепцій трактування дефініції «антикризовий менеджмент банку» дозволили сформувати авторський підхід до розгляду категорії «система антикризового менеджменту банку». Також було поглиблено теоретичні положення існування такої системи шляхом конкретизації її функції, властивостей, умов створення та принципів функціонування і розвитку. У статті розглянуто науково-прикладні положення розвитку зазначеної системи, зокрема описано концепцію механізму її формування та запропоновані заходи підвищення ефективності функціонування такої системи.

Ключові слова:

система; менеджмент; антикризовий менеджмент; банківський менеджмент; управління; система антикризового менеджменту банківської установи; системний підхід

Завантажити