КВАЛІФІКУВАННЯ КОМПЛАЄНС-РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ ОБІГУ ЦИФРОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Автор:

Луцкевич Олександр Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено сутність поняття «комплаєнс» та виділено основні його елементи, за допомогою яких вибудовується система комплаєнсу. Розглянуто змістовність загальних стандартів, що рекомендовані для використання в практиці провадження комплаєнс-контролю. На основі аналізування зарубіжного досвіду презентовано основні принципи здійснення комплаєнс-контролю, що обумовлює мінімізацію ризиків в процесі обігу цифрових цінних паперів. Сформульовано основні підходи до комплаєнсу у сфері обігу цифрових цінних паперів та на цій підставі запропоноване авторське визначення сутності поняття «комплаєнс-ризик процесу обігу цифрових цінних паперів».

Ключові слова:

комплаєнс; управління ризиком; цифрові цінні папери; елементи системи комплаєнс; комплаєнс-контроль

Завантажити