ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Шпомер Тетяна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Калініченко Марія Юріївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведено схему фінансового забезпечення сталого розвитку підприємств харчової промисловості. Розглянуто джерела фінансування, охарактеризовано їх переваги та недоліки. Виявлено основні проблеми, що стримують розвиток харчової промисловості України, насамперед, недостатній рівень фінансового забезпечення розвитку харчової промисловості і її підгалузей; низький рівень експорту харчової продукції; низька якість продуктів харчування; застаріле обладнання підприємств; неефективне законодавство; низький рівень управління. Запропоновано заходи покращення діяльності підприємств галузі та визначено економічний та соціальний ефект від їх впровадження.

Ключові слова:

фінансове забезпечення; джерела фінансування; харчова промисловість; якість продуктів харчування; експорт харчової продукції

Завантажити