ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЯК ОДНОГО З ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Автор:

Гончаренко Тетяна Петрівна , Сумський коледж економіки і торгівлі, м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Підтримання стабільності банківської системи вимагає застосування найбільш ефективних інструментів та методів в управлінні окремими банківськими установами. Численні теоретичні та практичні дослідження довели, що саме стратегічне управління банком є основою для протистояння кризовим умовам та умовам невизначеності. Саме тому сьогодні для вітчизняних банківських установах питання розроблення чіткої стратегії розвитку та супровідний аналіз змін середовища набуває особливої актуальності. У статті досліджено один із методів стратегічного управління – портфельний аналіз, що дозволяє розробляти основні стратегічні орієнтири для окремих напрямів діяльності банку. Дослідження найбільш поширених у світі матриць стратегічного аналізу дозволило розглянути їхні основні переваги та недоліки щодо застосування для банківських установ. Отримані результати свідчать про поєднання окремих методів залежно від цілей розвитку для досягнення найкращих результатів.

Ключові слова:

стратегічне управління; портфельний аналіз; матриця Бостонської консультаційної групи; матриця «McKinsey» – «General Еlectric»; матриця «Shell» – DРМ; матриця ADL/LC; матриця Ансоффа та схема Абеля; матриця Томпсона-Стрікленда

Завантажити