РИЗИКИ Й ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Ющенко Юлія Анатоліївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано сучасний стан міського пасажирського транспорту в Україні, визначено основні проблеми, що стримують розвиток цієї галузі, головними з яких є моральне й фізичне зношення рухомого складу та недостатній рівень фінансового забезпечення та інвестування. Сформульовано основні переваги та недоліки розвитку різних видів вітчизняного міського пасажирського транспорту, обмеження їх застосування та проблеми функціонування. Проведено аналіз пасажирообігу та оцінювання результатів виконання державної цільової програми розвитку міського електротранспорту. Систематизовано основні ризики, що супроводжують процес функціонування міського пасажирського транспорту, та шляхи їх мінімізації; визначено основні напрями стратегічного розвитку міського пасажирського транспорту на макро-, мезо- та мікрорівні.

Ключові слова:

пасажирський транспорт; стратегія; ризик; розвиток; міський транспорт; фінансове забезпечення

Завантажити