ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПАТ НАСК «ОРАНТА»

Автор:

Ксенофонтова Анастасія Юріївна , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Вербівська Людмила Василівна , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто теоретичні аспекти та основні підходи до трактування поняття «нематеріальне стимулювання». Проаналізовано тенденції особливостей нематеріального стимулювання працівників на українських підприємствах загалом та ПАТ НАСК «Оранта» зокрема. Аргументовано необхідність переоцінки немонетарних стимулів у політиці стимулювання співробітників підприємств. Акцентовано увагу на головні критерії та ефективність впровадження нематеріальних стимулів, що виявляється в першочерговому задоволенні фізіологічних потреб та підтвердженні соціальної значущості працівника. Доведено, що ефективно побудована система нематеріального стимулювання працівників гарантує сприятливі умови діяльності всієї компанії шляхом досягнення економічних, соціальних та організаційних цілей. Також проаналізовано сучасні методи нематеріальної мотивації персоналу та розроблено рекомендації щодо їх подальшого практичного застосування на прикладі ПАТ НАСК «Оранта». Актуальним для фірм страхової галузі є застосування методів, що несуть компенсаційний та дисциплінарних характер, зокрема, ефективними вважаються: гнучкий графік роботи, оздоровчі послуги, організація дистанційного виконання робіт, групова активність, або оздоровчі послуги. Аналізуючи наведені пропозиції, варто зазначити, що в більшості випадків вони спрямовані безпосередньо на задоволення ще базових потреб: ситість, фізична підготовка, профілактика стресу та професійного вигорання. Така тенденція пов’язана безпосередньо зі стресовими умовами щоденної роботи та низьким рівнем рівня життя в Україні загалом. Для підвищення результативності діяльності персоналу підприємств та організацій запропоновано розробити комплексну стимуляційну структуру, яка буде основою для розробки ефективних систем мотивації та стимулювання. Саме гармонійне поєднання матеріального та нематеріального стимулювання дозволить компанії сформувати позитивну репутацію та гарний імідж.

Ключові слова:

мотивація; менеджмент персоналу; стимул; нематеріальне стимулювання; мотиваційний механізм

Завантажити