ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ

Автор:

Вядрова Надія Григорівна , Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті розглянуто сутність категорій «стратегія» та «фінансова стратегія банку», їхнє місце і роль у розвитку банківських установ. Проаналізовано ієрархію стратегій за рівнем управління та визначено роль фінансової стратегії в забезпеченні ефективного функціонування та розвитку банку в умовах зростання конкуренції та посилення макроекономічної нестабільності. Визначено місце фінансової стратегії у структурі ієрархії управління банком та встановлено її взаємозв’язок із корпоративною стратегією банку, діловими та іншими функціональними стратегіями (маркетинговою, кадровою, ризик-менеджменту тощо). Акцент зроблено на необхідності усвідомлення керівництвом банку відмінностей у стратегічних орієнтирах фінансового розвитку, які визначають вибір моделі формування, розподілу фінансових ресурсів та переорієнтації фінансової діяльності банківських установ із короткострокових результатів: рентабельності продажу, частки банківського ринку, прибутку на досягнення довгострокових цілей: зростання капіталізації та збільшення ринкової вартості за рахунок надання клієнтам більшої цінності у вигляді інноваційних продуктів та послуг.

Ключові слова:

стратегія; ієрархія рівнів стратегій; фінансова стратегія; фінансовий розвиток; конкурентоспроможність

Завантажити