СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Автор:

Коваленко Дар’я Павлівна, Оптико-механічний коледж при КНУ ім. Т. Г. Шевченка

Мова статті: українська

Анотація:

У статті представлено методичний інструментарій пруденційного регулювання страхового ринку на основі узагальнення найкращих практик у сфері нагляду за платоспроможністю страховиків. Вказано, що на підставі нормативів платоспроможності та фінансової стійкості для страхових компаній реалізується таке регулювання їхньої діяльності та є підставою для застосування до таких компаній пруденційних інструментів впливу. Пруденційне регулювання страхового ринку представлено як адаптивну інтегровану систему, що включає складові елементи, принципи, функції, підсистеми ідентифікації ризиків та реалізації сукупності превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію дії виявлених ризиків.

Ключові слова:

страхування; страховики; страховий ринок; пруденційне регулювання; нагляд; платоспроможність; ризики

Завантажити