ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Панченко Володимир Анатолійович, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка (вул. Т. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню питань фінансово-економічної безпеки підприємства у сучасних умовах. Досліджено поняття «фінансово-економічна безпеки підприємства». Вивчені різноманітні підходи до трактування цього поняття. У статті визначено сутність фінансового контролю як важливого фактору підвищення ефективності фінансової та господарської діяльності підприємств, досліджено його роль та значення в управлінні. Було перелічено важливі фактори впливу на стан фінансово-економічної безпеки підприємства в ринкових умовах господарювання. Наведено умови забезпечення фінансової безпеки та основні завдання підсистеми управління фінансовою безпекою підприємства. Визначено основні завдання, що стоять перед системою менеджменту економічної безпеки підприємства та наведено шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

фінанси; загрози; фінансово-економічна безпека підприємства; управління економічною безпекою; контроль

Завантажити