ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Автор:

Пінчук Аліна Олександрівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження стану фінансового забезпечення сільського господарства в Україні, визначено позитивні закономірності (підвищення обсягу експорту сільськогосподарської продукції, зростання абсолютної вартості виробленої сільськогосподарської продукції, підвищення обсягу капітальних інвестицій у сільському господарстві) та ідентифіковано низку проблем, зумовлених специфічними умовами нестабільного внутрішнього та зовнішнього середовища, які необхідно враховувати для забезпечення сталого розвитку сільського господарства: низька рентабельність сільськогосподарської продукції, обмеженість матеріальних та фінансових ресурсів; нерозвинена система логістики в сільському господарстві; відставання якості вітчизняної сільськогосподарської продукції від європейських стандартів та ін. Обґрунтовано доцільність та формалізовано змістовність інструментарію оцінки рівня ефективності фінансового забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Україні на засадах когнітивного моделювання. Визначено мету та перспективність когнітивного моделювання сталого розвитку сільського господарства, що сприяє вирішенню актуальних завдань стратегії його забезпечення і етапи впровадження.

Ключові слова:

фінансова підтримка; сільське господарство; сталий розвиток; державна політика, стратегічні цілі

Завантажити