РИЗИКИ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ І ПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Автор:

Коваленко Юлія Михайлівна , Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Україна).

Яценко Іван Васильович , Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті визначено сутність інвестиційних послуг та здійснено віднесення до них тих, що відповідають ознакам інвестиційних із дозволеного переліку фінансових послуг в Україні. Наведено специфіку державного фінансового нагляду (контролю) у сфері ринку інвестиційних послуг, визначено його завдання. Ідентифіковано складові системи фінансового нагляду (контролю), що включають об’єкти, суб’єкти, суб’єкти під наглядом (контролем), предмет і контрольні заходи. Розглянуто критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринку інвестиційних послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Запропоновано систематизацію ризиків у сфері ринку інвестиційних послуг і узагальнену блок-схему процесу управління цими ризиками.

Ключові слова:

інвестиційні послуги; ринок інвестиційних послуг; ризики; фінансовий нагляд (контроль); критерії

Завантажити