МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Автор:

Казарян Олександра Генріхівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано фінансовий стан банківської системи України та його регулювання. Ідентифіковані проблеми та деформацій у її функціонуванні: високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх запозичень; зростання темпів інфляції, девальвація гривні; низька якість банківських активів; низький рівень капіталізації банків та інші. Обґрунтовано, що поєднання та узгоджене використання інструментів фінансової політики, наявних та перспективних до впровадження інструментів макро- й мікропруденційного регулювання є основою для формування сприятливих умов функціонування банківської системи. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки результативності фінансового регулювання банківської системи, який, на відміну від наявних, передбачає використання методу ентропії, реалізується в три етапи (вибір показників, інтегральне оцінювання та формування шкали інтегральних показників) та передбачає розрахунок чотирьох груп індикаторів, які об’єднані в інтегральний показник (інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку; ефективності реалізації функцій банківської системи; структурних змін та фінансових диспропорцій у банківській системі; показники оцінки діяльності системних банків).

Ключові слова:

банківська система; фінансове регулювання; фінансова політика; фінансова стійкість

Завантажити