ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ: ОСВІТНІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ

Автор:

Васильєва Тетяна Анатоліївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Петрушенко Юрій Миколайович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Майборода Тетяна Миколаївна , Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

,

Пономаренко Оксана Сергіївна , Сумський державний університет (вул. Петропавлівська 57, м. Суми, 40000, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті досліджено, як європейські міста, вирішуючи проблеми міграції, біженців та вимушених переселенців, скоординували вектор свого розвитку в напрямку інтеркультурності. Програма Інтеркультурного розвитку міст Ради Європи спрямована на вивчення потенціалу інтеркультурного підходу до інтеграції громади з культурно різноманітним населенням. У статті досліджено зміст поняття інтеркультурне місто. Розглянуто інтеркультурний індекс як інструмент порівняльного аналізу. Визначено основні передумови входження міст до мережі інтеркультурних міст. Досліджено географічне поширення мережі інтеркультурних міст, передусім у країнах, де проблема етнокультурного розмаїття стоїть особливо гостро. На прикладі двох міст України представлено, як проводиться оцінювання функцій міст, використовуючи інструментарій інтеркультурних лінз та як визначаються пріоритети інтеркультурних стратегій. Представлено обґрунтування взаємозв’язу освітньої та економічної складової інтеркультурного розвитку міст.

Ключові слова:

інтркультурність; індекс інтеркультурності; територіальна громада; освіта; соціальноекономічний розвиток міста

Завантажити