ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК: ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Автор:

Дудченко Вікторія Юріївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано фактори та особливості функціонування Європейського центрального банку в період світової фінансово-економічної кризи 2007–2008 рр. Досліджено та обґрунтовано особливості впровадження Європейським центральними банком інструментів монетарної політики в кризовий та посткризовий період. Проведено систематизацію посткризових заходів у частині впровадження політики фінансової стабілізації. Охарактеризовано нетрадиційні інструменти монетарної політики Європейського центрального банку, впроваджені з метою подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та оздоровлення стану фінансової системи Європейського Союзу.

Ключові слова:

банківська система; фінансова система; монетарна політика; рефінансування; процентна ставка; інфляція; ризик

Завантажити