№1 (2), 2017

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

1. Дерій Жанна Володимирівна — Сучасний стан заощаджень сектору домашніх господарств.
2. Дубина Максим Вікторович — Наукові підходи до систематизації та класифікації кредитів.
3. Кальченко Ольга Миколаївна — Наукові концепції трактування сутності планування.
4. Кравчук Алла Олексіївна — Купівельна спроможність заробітної плати як основа фінансової стабільності держави.

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

5. Забаштанський Максим Миколайович, Роговий Андрій Віталійович, Забаштанська Тетяна Володимирівна — Інноваційні підходи до фінансування концесійної діяльності.
6. Хоменко Інна Олександрівна, Середюк Ірина Олександрівна, Козловська Світлана Михайлівна — Перспективи впровадження і фінансування проектів державно-приватного партнерства у сфері транспортної інфраструктури.
7. Зеленська Олена Олександрівна, Краснянська Юлія Валеріївна — Проблеми сучасного ринку праці та їх вплив на фінансовий стан Пенсійного фонду України.
8. Мошак Ольга Вікторівна, Лиходій Ольга Вікторівна, Олашин Регіна Атільївна — Фінансове регулювання сфери аграрного розвитку.
9. Польовська Василина Василівна, Журавель Владислав Сергійович, Рущак Іванна Богданівна — Фінансові аспекти забезпечення розвитку гірських територіальних систем.
10. Холявко Наталія Іванівна — Фінансові аспекти впливу сектору вищої освіти на процеси формування інформаційної економіки .
11. Вербицька Анна Вікторівна — Механізми фінансування вищої освіти: європейський досвід.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

12. Садчикова Ірина Володимирівна, Штирхун Христина Ігорівна — Наукові підходи щодо систематизації та класифікації загроз фінансово-економічній безпеці підприємства.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

13. Мініна Оксана Валеріївна, Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна — Капіталізація заощаджень домашніх господарств України як фактор модернізації національної економіки.
14. Пілевич Дмитро Станіславович — Інформаційна інфраструктура кредитного ринку.
15. Тарасенко Олена Олександрівна — Основні тенденції розвитку депозитного ринку України.
16. Тульчинська Світлана Олександрівна, Погребняк Анна Юріївна — Аналіз банківської системи україни.
17. Костогриз Вікторія Григорівна, Соколенко Віталіна Олександрівна — Сучасні підходи до сутності та особливостей банківської конкуренції на ринку фінансових послуг.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

18. Жежерун Юлія Володимирівна, Бартош Ольга Михайлівна — Перспективи відновлення банківського кредитування реального сектору економіки.
19. Хуторна Мирослава Емілівна — Обґрунтування визначальних ознак процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ.
20. Жаворонок Артур Віталійович — Концептуальні засади ідентифікації типів нетрадиційних банківських послуг.

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

21. Індус Катерина Петрівна, Рябець Мирослава Федорівна, Гарагонич Вікторія Гаврилівна — Окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства.
22. Русан Віталій Миколайович, Ніколюк Олена Володимирівна, Лівінський Анатолій Іванович — Фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва.
23. Шишкіна Олена Вікторівна, Баранець Аліна Анатоліївна — Дослідження сутності фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
24. Ісмаілов Арсен Бекташевич — Алгоритм забезпечення комплексного та системного антикризового регулювання банківської системи України для розвитку кредитування суб’єктів господарювання.

РОЗБУДОВА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

25. Винниченко Наталія Володимирівна, Люльов Олексій Валентинович — Міжнародний досвід використання фіскальних правил у контексті макроекономічної стабільності.