СУЧАСНИЙ СТАН ЗАОЩАДЖЕНЬ СЕКТОРУ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розвиток економіки на засадах сталості дозволяє реалізувати надлишковий ресурс домашніх господарств, при цьому сучасне домогосподарство забезпечує необхідний рівень споживчого попиту, без якого неможливе функціонування господарської системи як регіональної, так і національної, а заощадження домашніх господарств розглядаються як потенційне джерело накопичення та інвестицій. Одна з проблем, яка притаманна українській економіці сьогодні, – високий ступінь недовіри населення до банківського сектору, це у свою чергу спонукає домашні господарства до неформальних заощаджень, які мають на меті забезпечення відкладеного попиту, тому одним із системних завдань сьогодення є трансформація заощаджень домашніх господарств у інвестиції. Аналіз динаміки та величини заощаджень у країнах світу дає змогу стверджувати, що в секторі домашніх господарств акумульовано можливості для становлення та розвитку саме через трансформацію заощаджень у інвестиційні ресурси, які в подальшому стають витратами фірм та впливають на величину доходу та прибутку.

Ключові слова:

домашнє господарство; заощадження; ресурси; споживання

Завантажити