НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТІВ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті проаналізовано основні види кредитів, що на сьогодні можна виділити, аналізуючи особливості функціонування та розвитку кредитних відносин. Класифікація всіх типів кредитів була реалізована за рахунок ідентифікації основних ознак, до яких було віднесено такі: за порядком надання позики, за характером кредитора, за характером позичальників, за термінами кредитування, залежно від об’єкта кредитування, за видом процентної ставки, за способом видачі коштів, за галузевою спрямованістю кредиту, за рівнем ризику, за методами погашення та сплати позики, за наявністю застави. У сукупності всі вказані ознаки та відповідні їм види позик утворюють єдину систему класифікації кредитів, яка на сьогодні містить найбільш відомі та розповсюджені їх типи.

Ключові слова:

кредит; класифікація; банк; кредитна установа; кредитна компанія; фінансовий посередник; фінансова установа; позичальник, кредитор

Завантажити