НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Штирхун Христина Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

У межах статті розкрито сутність таких понять, як «безпека», «фінансово-економічна безпека», «загроза» та «ризик». Запропонована система фінансово-економічної безпеки підприємства, яка включає управлінську підсистему, підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення, контролю, аналізу і планування, а також основних суб’єктів, ресурси та інструменти. У процесі роботи здійснено ідентифікацію, систематизацію та класифікацію загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. Було запропоновано основні етапи щодо запобігання виникнення загроз на підприємстві.

Ключові слова:

безпека; фінансово-економічна безпека; система фінансово-економічної безпеки; ризик; загроза; класифікація загроз; зовнішні загрози; внутрішні загрози

Завантажити