ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Автор:

Зеленська Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті продіагностовано сучасний стан ринку праці України в розрізі окремих індикативних показників, здійснено їх порівняння з аналогічними статистичними даними держав-членів ЄС як еталонними в період інтеграційних процесів, виявлено найгостріші проблеми функціонування сучасного ринку праці в Україні та їх вплив на фінансовий стан Пенсійного фонду України. Вивчено досвід провідних держав ЄС щодо реформування ринку праці з метою розроблення рекомендацій, адаптованих до сучасних українських реалій, визначено систему пріоритетних заходів, практичне втілення яких дозволить через реформування вітчизняного ринку праці стимулювати розвиток інтеграційно-глобалізаційних процесів нашої держави в європейський та світовий соціально-економічний простір, а також вирішити гостре питання подолання хронічного дефіциту Пенсійного фонду України.

Ключові слова:

ринок праці; зайнятість; безробіття; дефіцит Пенсійного фонду; економічно активне населення; продуктивність праці; заробітна плата; трудові міграції; мотивація праці; освітній рівень працівників; реформування ринку праці

Завантажити