ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Індус Катерина Петрівна,

Рябець Мирослава Федорівна,

Гарагонич Вікторія Гаврилівна,

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства через призму сутнісного розуміння фінансового потенціалу країни та її регіонів. Зазначено, що фінансовий потенціал є спроможністю підприємства генерувати позитивні чисті грошові потоки в обсягах, адекватних його фінансовому стану. Виокремлено наукові підходи до розуміння сутності фінансового потенціалу і наголошено, що тлумачення досліджуваного поняття істотно різняться, оскільки фінансовий стан підприємства як явище має багато аспектів та різних форм прояву. Закцентовано увагу на тому, що процес забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів країни та її регіонів, оцінювання фінансових можливостей суб’єктів господарювання, зокрема підприємств, повинен супроводжуватися розробленням механізмів управління фінансовими ресурсами регіонів країни, внесенням пропозицій щодо доцільності змін у державній і регіональних стратегіях їх економічного розвитку.

Ключові слова:

фінансовий потенціал; підприємство; фінансові ресурси; суб’єкти господарювання; фінансова система; наукові підходи; загальносистемні властивості

Завантажити