ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

Автор:

Мошак Ольга Вікторівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Лиходій Ольга Вікторівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Олашин Регіна Атільївна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті висвітлено особливості фінансового забезпечення ефективності управління у сфері аграрного виробництва. Обґрунтовано необхідність сприяння з боку державних і регіональних органів влади, передусім у напрямі фінансового регулювання та фінансової підтримки для забезпечення оптимального розвитку аграрного сектора. Відзначено, що фінансове забезпечення розвитку аграрної сфери набуває вагомого значення через її специфічні властивості, де виникає необхідність виявлення проблемних питань розвитку і забезпечення керованості всієї системи регулювання від найнижчого і до найвищого керівництва господарюючим суб’єктом і аграрним виробництвом в цілому. Проведено SWOT-аналіз, що сприяло систематизації факторів впливу на розвиток аграрної сфери, окресленню зовнішніх та внутрішніх чинників, виявленню загроз та ризиків, обґрунтуванню пріоритетів перспективного розвитку та окресленню підходів до фінансового регулювання досліджуваної сфери.

Ключові слова:

фінансове регулювання; фінансове забезпечення; регіональний менеджмент; аграрна сфера; аграрне виробництво; регіональний аграрний ринок; ефективність; територіальний розвиток; фінансова підтримка

Завантажити