ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА КРЕДИТНОГО РИНКУ

Автор:

Пілевич Дмитро Станіславович,

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано теоретичні засади функціонування інформаційної інфраструктури кредитного ринку, розглянуто сутність кредитного ринку та інформаційної інфраструктури як окремих об’єктів пізнання. Це дослідження дозволило запропонувати авторське трактування категорії «інформаційна інфраструктура кредитного ринку». Також проаналізовано процес обігу кредитної інформації у межах зазначеного ринку, досліджено основні характерні риси його інформаційної інфраструктури, визначено інституційну структура окресленого типу інфраструктури. Зокрема, виділено два її види: ендогенна та екзогенна, наведено їх опис. Значна увага приділена визначенню сутності ендогенної інформаційної інфраструктури кредитного ринку, яка була розглянута у двох аспектах: з позиції клієнтів кредитних установ та з позиції роботи таких установ.

Ключові слова:

інфраструктура; інформаційна інфраструктура; кредитний ринок; кредитні відносини; позичальник; кредитор; кредитна установа

Завантажити