НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПЛАНУВАННЯ

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано та систематизовано наукові підходи до трактування сутності планування на загальнонауковому та мікрорівні, його характерні риси, роль та значення для сучасних підприємств у контексті адаптації до ринкових умов. Досліджено та систематизовано функції планування, передумови використання системи планування на сучасних підприємствах. Сформульовано та теоретично обґрунтовано переваги і недоліки системи планування для суб’єктів господарювання та обмеження щодо її застосування. Виявлено вплив планування на фінансово-господарську діяльність підприємств. Окреслено передумови організації планування на якісно новому рівні та впровадження сучасних технологій планування вітчизняним підприємствами реального сектору економіки.

Ключові слова:

планування; план; система планування; мета планування; функції планування; переваги і недоліки планування; значення планування; ефективність діяльності

Завантажити