КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Мініна Оксана Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню одного з найпотужніших джерел інвестиційних ресурсів для модернізації національної економіки – заощаджень домашніх господарств. Проаналізовано динаміку і тенденції заощаджень домашніх господарств за останні десять років, виявлено основні проблеми формування заощаджень та їх трансформації в інвестиційні ресурси розвитку. Охарактеризовано особливості й тенденції у процесах інвестування, визначено потенційний рівень капіталізації заощаджень та його динаміку за період з 2005 по 2015 рр. Запропоновано напрями інвестування заощаджень населення і шляхи вирішення проблем, що склалися в цій сфері, а також сформульовано завдання, що належить вирішити на державному рівні, зокрема: підвищення доходів населення з одночасним зменшенням їхньої диференціації, приборкання інфляції на фоні активної політики зайнятості, розвиток фондового ринку, контроль над ринком банківських послуг, підвищення довіри населення до фінансової системи та держави в цілому.

Ключові слова:

заощадження; інвестиції; капіталізація; модернізація; фінансові операції; фінансовий ринок; фондовий ринок; депозит; норма заощадження

Завантажити