ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ОЗНАК ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Автор:

Хуторна Мирослава Емілівна,

Мова статті: українська

Анотація:

У статті чітко виокремлено детермінантні ознаки забезпечення фінансової стабільності поряд з іншими управлінськими процесами у загальній системі менеджменту кредитних установ. Визначено суб’єктно-об’єктний склад процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, обґрунтовано основні завдання та взаємодію суб’єктів цього процесу, окреслено очікувані результати їх взаємозв’язку. Окрема увага приділена узагальненню та систематизації чинників фінансової стабільності кредитних установ з урахуванням їх причинно-наслідкових зв’язків. Одержані результати дозволили уточнити зміст поняття «забезпечення фінансової стабільності кредитних установ», розглядаючи його у двох вимірах: мезорівневому та мікрорівневому. Проведене дослідження дозволить у подальшому виокремити процес забезпечення фінансової стабільності як підсистему комплексної системи управління кредитною установою, обґрунтувати її внутрішню структуру та особливості функціонування.

Ключові слова:

кредитна установа; фінансова стабільність; чинники дестабілізації; об’єкти забезпечення фінансової стабільності кредитних установ; суб’єкти забезпечення фінансової стабільності кредитних установ

Завантажити