ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Жежерун Юлія Володимирівна,

Бартош Ольга Михайлівна,

Мова статті: українська

Анотація:

Відновлення кредитування реального сектору економіки відіграє ключову роль у зростанні конкурентоспроможності національної економіки. У статті досліджено особливості банківського кредитування реального сектору економіки в умовах економічної нестабільності. Проведено аналіз сучасного стану кредитування банками України реального сектору економіки. Розкрито взаємозв’язок між обсягами наданих банками кредитів, рівнем банківської ліквідності та фінансовими результатами діяльності вітчизняних підприємств. Виявлено причини, які перешкоджають банкам нарощувати обсяги кредитування реального сектору економіки та негативно відображаються на їх кредитній активності, ускладнюють доступ вітчизняних підприємств до кредитних ресурсів у процесі фінансування виробничої діяльності. Проведено аналіз частки непрацюючих кредитів як однієї з ключових причин, що стримує відновлення кредитування. Це дозволило виявити ризики, реалізація яких перешкоджає банкам відновити кредитування. Досліджено перспективи активізації банківського кредитування реального сектору вітчизняної економіки та запропоновано заходи з його відновлення.

Ключові слова:

банківське кредитування; реальний сектор економіки; нефінансові корпорації; домашні господарства; кредитний ризик; непрацюючі кредити; ліквідність банку

Завантажити