ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

Автор:

Польовська Василина Василівна,

Журавель Владислав Сергійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Рущак Іванна Богданівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті висвітлено окремі фінансові аспекти забезпечення розвитку гірських територіальних систем. Наголошено на необхідності задіяння значних фінансових коштів, активізації і підтримки з боку владних структур, органів місцевого самоврядування та формуванні відповідного правового поля для реалізації програм зростання територій гірської місцевості. Важливим при цьому є поєднання інтересів владних структур на всіх рівнях у сприянні розвитку гірських територій, що уможливить збереження, відновлення і їх перспективний розвиток. З метою формування державної фінансової гірської політики вагомою складовою є проведення моніторингових досліджень, які базуватимуться на вивченні особливостей і врахуванні проблемних питань, зокрема й фінансових. З метою активізації фінансової підтримки з різних джерел фінансування необхідним є долучення гірських територій для надання їм фінансової допомоги, що спрямовується на розвиток депресивних територій у межах прикордонного і транскордонного співробітництва з Євросоюзом.

Ключові слова:

фінансове забезпечення; фінансова підтримка; фінансова гірська політика; територіальні системи; реалізації фінансових проектів

Завантажити