ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Баранець Аліна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто дефініцію «фінансова діяльність підприємства». Уточнено сутність поняття «фінансова діяльність підприємства». Структуровані цілі, завдання і напрями фінансової діяльності, уточнено їх сутність і зміст. Досліджено взаємозв`язок і взаємодію фінансової діяльності з інвестиційною та операційною. Сформульовано основні проблеми здійснення фінансової діяльності і запропоновано напрямки їх вирішення.

Ключові слова:

фінансова діяльність; операційна діяльність; інвестиційна діяльність; функціонування; розвиток; фінансові ресурси

Завантажити