АЛГОРИТМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТА СИСТЕМНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор:

Ісмаілов Арсен Бекташевич, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті проаналізовано теоретичні основи до розкриття сутнісних характеристик антикризового регулювання банківської системи для розвитку кредитування суб’єктів господарювання. Визначено наукові підходи, які розкривають розуміння і сутність вихідних положень механізму антикризового регулювання банківської системи та його реалізації. Ідентифіковано необхідні функції та принципи з антикризового регулювання банківської системи за основними напрямками. Систематизовано зарубіжний досвід антикризового регулювання банківської системи та можливості його адаптації в Україні. Визначено інструментарій формування концепції антикризового регулювання банківської системи України. Запропоновано стратегічні напрями удосконалення антикризового регулювання банківської системи в Україні, а саме: гарантування збереження вкладів у банківських установах; контроль за цільовим використанням кредитів рефінансування; обмеження боргового тиску на позичальників; надання гарантій за міжбанківськими кредитами; формування системи моніторингу за порушенням фінансової стійкості банківської системи; рекапіталізація банків; удосконалення системи управління ризиками банківської системи. Роз­роблено основні складові алгоритму забезпечення комплексного та системного антикризового регулювання відносин у функціонуванні банківської системи.

Ключові слова:

кредитування суб’єктів господарювання; банківська система; антикризове регулювання; концепція антикризового регулювання; грошово-кредитна політика, фінансова стійкість; банківська криза

Завантажити