КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТИПІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Автор:

Жаворонок Артур Віталійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено різні підходи до класифікації банківських послуг та визначено, що найпоширенішим з підходів до класифікації банківських послуг є їх поділ на традиційні та нетрадиційні. Виокремлено причини виникнення та подальшого розвитку нетрадиційних банківських послуг. У процесі реалізації аналізу існуючих наукових підходів до визначення типів нетрадиційних банківських послуг та їх систематизації визначено, що до нетрадиційних банківських послуг слід відносити: лізинг; факторинг; трастові послуги; гарантії та поручительства; дистанційне обслуговування; консультаційні послуги; інформаційні послуги. Визначено сутність кожної з них, роль у функціонуванні банківських установ та обґрунтовано, що перевагами їх використання є зменшення часу обслуговування клієнтів, можливість клієнтів управляти своїми операціями, полегшення роботи працівників комерційного банку, розширення кола клієнтів, підвищення дохідності, забезпечення переваг над конкурентами та інші.

Ключові слова:

послуга; банк; банківська операція; банківська послуга; нетрадиційна банківська послуга; факторинг; лізинг; трастові послуги; гарантії та поручительства; дистанційне обслуговування; консультаційні послуги; інформаційні послуги

Завантажити