№1 (4), 2018

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

1. Ільчук Валерій Петрович, Курач Дмитро Андрійович, Лукаш Віталій Ігорович — Фактори впливу на динаміку іноземних інвестицій.
2. Петрушенко Юрій Миколайович, Чигрин Олена Юріївна, Скляр Ірина Дмитрівна, Млаабдал Саади Махмуд Абаас — Пріоритети екологічно орієнтованого інноваційно-інвестиційного розвитку нафтової галузі.
3. Гнатьєва Тетяна Миколаївна, Кабанова Ольга Павлівна — Сучасні тенденції залучення капітальних інвестицій як важливий фактор структурної перебудови економіки.

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

4. Жогіна Олена Володимирівна — Проблематика фінансування у військових частинах збройних сил України.
5. Рябий Ростислав Алікович — Інструментарій державного регулювання фінансового забезпечення капітальних інвестицій підприємств АПК.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

6. Васильєва Тетяна Анатоліївна, Школьник Інна Олександрівна, Мерщій Борис Євгенович — Транспарентність бюджетної політики України, сучасні проблеми.
7. Губарєва Ірина Олегівна, Ярошенко Іван Васильович — Забезпечення фінансово-економічної безпеки лісопромислового комплексу України.
8. Іванова Наталя Сергіївна — Оцінка впливу загроз на економічну безпеку регіонів.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

9. Тимченко Олена Миколаївна — Фінансові суперечності у сфері вищої освіти та науки в Україні.
10. Дубина Максим Вікторович, Шишкіна Олена Вікторівна, Дубина Петро Вікторович — Визначення природи факторингової послуги та особливостей її надання фінансовими установами.
11. Федишин Майя Пилипівна, Павлюк Анна Олександрівна — Особливості антикризового управління банківською системою в сучасних умовах.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

12. Огородник Віра Володимирівна — Роль банківської діяльності в соціально-економічному розвитку країни.
13. Штирхун Христина Ігорівна, Ольховик Юлія Петрівна, Романенко Олександр Павлович — Особливості надання фінансових послуг компаніями страхування життя в Україні.

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

14. Гурнак Віталій Миколайович, Хоменко Інна Олександрівна, Волинець Людмила Миколаївна — Пріоритетні напрямки підвищення фінансової стійкості підприємств транспортної інфраструктури України.
15. Ерфан Віталій Йосипович, Стеців Мирослава Романівна, Федина Олександр Вячеславович — Окремі аспекти удосконалення фінансового менеджменту компанії з використанням процесу бенчмаркінгу.
16. Голик Василь Романович — Управлінський облік як дієвий резерв поліпшення фінансового стану підприємства.
17. Шпомер Тетяна Олександрівна — Форми та принципи фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського машинобудування.

РОЗБУДОВА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

18. Жаворонок Артур Віталійович, Жиряда Христина Василівна — Податок на прибуток підприємств: оптимізація адміністрування та обліку.