РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Автор:

Огородник Віра Володимирівна, ДВНЗ «Університет банківської справи» (вул. Андріївська, 1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У дослідженні визначено значущість банківської діяльності в соціально-економічному розвитку країни. Зосереджено увагу на тлумаченні поняття «банківська діяльність» як класиками економічної науки, так і сучасними вітчизняними та зарубіжними науковцями. Встановлено, що термін «банківська діяльність» розглядається як із позиції права, так і з позиції теорії банківської справи. Виявлено наявність багатогранних підходів до тлумачення досліджуваного поняття, що відрізняються в залежності від макроекономічного чи мікроекономічного трактування. Вважаємо, що така розгалуженість у визначенні змісту банківської діяльності є обґрунтованою. Наголошено на існуванні специфічних рис банківської діяльності, що відрізняють її від інших видів економічної діяльності. Розглянуто наявні у світовій практиці принципи, на яких базується банківська діяльність. Уточнено тенденції взаємодії банків із секторами економіки та напрямами державної політики, зокрема, бюджетно-податковою, ціновою та зовнішньоекономічною.

Ключові слова:

банк; банківська діяльність; банківська система; соціально-економічний розвиток країни; специфічні риси банківської діяльності

Завантажити