ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНІВ

Автор:

Іванова Наталя Сергіївна, Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто деякі загрози економічної безпеки регіонів та зроблена спроба оцінити їхній вплив на рівень регіональної економічної безпеки. Розрахунки здійснено за даними представників трьох регіональних кластерів економічної безпеки: Львівська, Вінницька та Закарпатська області. Досліджувався вплив таких загроз, як втрата ринків збуту (за показниками експорту товарів та послуг регіону), погіршення рівня життя населення (за показником частки населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижчими фактичного прожиткового мінімуму) та еміграція населення (за показником міграційного приросту). На основі результатів дослідження сформовано матрицю характеристик впливу загроз на рівень економічної безпеки регіонів, згідно з якою погіршення рівня життя населення зменшує рівень економічної безпеки регіону з різним ступенем впливу (Львівська область – дуже сильно; Вінницька – помірно; Закарпатська – значно). Еміграція населення значно впливає на рівень економічної безпеки регіонів кластерів «добре» та «достатньо» і слабо для регіонів кластера «задовільно»; зменшення обсягу експорту товарів регіону дуже сильно впливає на рівень економічної безпеки регіонів кластерів «добре» та «достатньо» і сильно для регіонів кластера «задовільно»; зменшення обсягу експорту послуг регіону сильно впливає на рівень економічної безпеки регіонів усіх кластерів. З метою більш обґрунтованого ствердження про специфіку впливу загроз економічної безпеки для регіонів різних регіональних кластерів, у подальших дослідженнях доцільним є проведення аналогічних розрахунків для всіх регіонів України.

Ключові слова:

економічна безпека; економічна безпека регіону; загроза; кореляція; вплив

Завантажити