ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДИНАМІКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Курач Дмитро Андрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Лукаш Віталій Ігорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті представлено теоретичні дані з дослідження факторів, які мають суттєвий вплив на приток іноземних інвестицій у національну економіку. Наведено їх класифікацію згідно з різними джерелами. Також виділено ключові фактори впливу на іноземні капіталовкладення в національну економіку. Проведено аналіз різних класифікацій факторів, що впливають на рішення інвестора щодо інвестування, запропоновано розроблену авторами класифікацію факторів. Досліджено різноманітні особливості залучення іноземного капіталу до країни. На інвестиційну привабливість значно впливає не лише стан економіки країни, а й різноманітні умови ведення бізнесу, законодавчі обмеження в проведені підприємницької діяльності, а також рівень наявної корупції в державі. Усі ці аспекти мають вагомий вплив на рішення інвестора вкладати свій капітал, тому доцільно приділяти цим факторам не мало уваги для покращення інвестиційного клімату країни.

Ключові слова:

фактори; прямі іноземні інвестиції; класифікація; інвестиційний клімат; інвестиційна активність; міжнародні інвестиційні рейтинги

Завантажити