ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ОПТИМІЗАЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ОБЛІКУ

Автор:

Жаворонок Артур Віталійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Жиряда Христина Василівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті досліджено поняття податку на прибуток підприємств, його значення, функції, об’єкт, суб’єкти. Визначено основне завдання прибутку в економіці з ринковими відносинами. Проаналізовано позитивні і негативні сторони цього виду податків. Зазначено основні принципи (засади), на яких ґрунтується податок на прибуток підприємств. З метою з’ясування вагомості податку на прибуток підприємств у наповненні бюджету країни проведено аналіз джерел формування Зведеного бюджету України за 2014-2016 роки. Здійснено аналіз стану виконання запланованих показників надходжень податку на прибуток до Зведеного бюджету України у 2014-2016 роках. Відображено динаміку надходжень податку на прибуток підприємств різних форм власності й динаміку податкового боргу в розрізі податку на прибуток за період з 2014 по 2016 рік. Згруповано варіанти перебування на загальній системі оподаткування. Виявлено, що програми економічних реформ здатні створити сприятливі умови для ведення ділової активності та покращення фінансово-економічного стану підприємств України.

Ключові слова:

податок на прибуток; принципи; функції; аналіз; динаміка; податковий борг; загальна система оподаткування

Завантажити