ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Автор:

Рябий Ростислав Алікович , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто особливості застосування інструментарію державного регулювання фінансового забезпечення капітальних інвестицій підприємств АПК. Акцентовано увагу на правових, адміністративних та економічних інструментах. Представлено, в авторській інтерпретації, класифікаційність інструментів формування фінансового забезпечення капітальних інвестицій АПК. Особливий наголос здійснено на вдосконаленні державної політики підприємств АПК у частині дерегуляції. Проаналізовано ключові інструменти державного регулювання фінансового забезпечення капітальних інвестицій підприємств АПК у різних країнах світу та на цій підставі запропоновано напрямки розширення такого інструментарію в Україні.

Ключові слова:

капітальні інвестиції, інструментарій державного регулювання, фінансове забезпечення, правові інструменти, адміністративні інструменти, економічні інструменти, інструменти дерегуляції, агропромисловий комплекс.

Завантажити