СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Гнатьєва Тетяна Миколаївна, Одеський державний аграрний університет (пров. О. Матросова, 6, м. Одеса, Україна).

Кабанова Ольга Павлівна, Одеський державний аграрний університет (пров. О. Матросова, 6, м. Одеса, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено сучасні тенденції в динаміці та структурі капітальних інвестицій в Україні загалом та Одеській області зокрема за 2010-2017 роки, обґрунтовано основні причини зниження інвестиційної активності та надання пропозицій щодо розвитку інвестиційної діяльності. Під час дослідження цих питань застосовувалися такі загальнонаукові методи: для дослідження теоретичних засад та тенденцій розвитку капітальних інвестицій – методи теоретичного узагальнення; системний підхід – для обґрунтування причин зниження інвестиційної активності в країні; спеціальні статистичні методи – для визначення динаміки розвитку капітальних інвестицій, проведення структурного аналізу капітальних інвестицій за об’єктами вкладення та за формами відтворення. У статті досліджено роль і значення інвестиційної діяльності для економіки України та окремо для Одеської області. Проведено аналіз динаміки і структури інвестицій в Україні за 2010-2017 роки. Виділено фактори, які стримують розвиток інвестиційних процесів. Досліджено їхню структуру за формами відтворення та джерелами фінансування. Окреслено основні причини несприятливого інвестиційного клімату та фактори, що знижують інвестиційну привабливість країни. Також розроблено стратегічні напрями, щоб підвищити інвестиційну привабливість національної економіки та стимулювати інвестиційні процеси як у країні загалом, так і в Одеській області зокрема. Використано комплексний підхід до обґрунтування подальших перспектив інвестування в національну економіку. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо залучення капітальних інвестицій як ключового фактора ефективного функціонування економіки України взагалі та Одеської області.

Ключові слова:

інвестування; інвестиційна діяльність; прямі іноземні інвестиції; капітальні інвестиції

Завантажити