ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор:

Федишин Майя Пилипівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Павлюк Анна Олександрівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті здійснено аналіз причин сучасного кризового стану банківської системи України. Окреслено основні тенденції, що сформувалися в банківському секторі за останні роки. Серед найбільш вагомих тенденцій розвитку банківського сектору виділено: значне скорочення кількості банківських установ, у тому числі банків з іноземним капіталом; зростання частки державних банків у структурі активів банківської системи України; зростання недовіри до діяльності банківських установ; відтік депозитів в іноземній валюті; збільшення мінімального обсягу статутного капіталу банків. Розкрито необхідність заходів НБУ як антикризового менеджера банківської галузі. Акцентовано увагу на реструктуризації як дієвому інструменті забезпечення стабільного розвитку банківських установ.

Ключові слова:

банківська система; криза; банкрутство; антикризова політика; реструктуризація; реорганізація; страхові резерви; капіталізація

Завантажити