УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДІЄВИЙ РЕЗЕРВ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Голик Василь Романович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У процесі дослідження виявлено, що умови ринкового господарювання змушують керівництво підприємств до пошуку шляхів поліпшення їх фінансового стану. У цьому контексті управлінський облік виступатиме допоміжним чинником впливу, за сприяння якого прийматимуться адекватні й виважені рішення для підвищення результативності функціонування господарюючого суб’єкта. Зауважено, що задіяння управлінського обліку сприятиме передусім збільшенню майнового потенціалу, який забезпечує процес функціонування будь-якого підприємства, підвищенню платоспроможності як вагомого індикатора його фінансової безпеки, а також прибутковості як головної мети діяльності. Водночас дієвість управлінської системи залежить від достовірної інформації про діяльність підприємства, оскільки наявність інформації про чинники впливу на забезпечення ефективного функціонування господарюючого суб’єкта дає можливість прослідковувати злагодженість роботи його структурних підрозділів, виявляти недоліки й резерви поліпшення його фінансового стану.

Ключові слова:

управлінський облік; фінансовий стан підприємства; управлінські рішення; фактори впливу; достовірність і своєчасність інформації

Завантажити