ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСУ БЕНЧМАРКІНГУ

Автор:

Ерфан Віталій Йосипович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Стеців Мирослава Романівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Федина Олександр Вячеславович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто окремі аспекти удосконалення фінансового менеджменту за допомогою використання бенчмаркінгу, ґрунтуючись на вивченні поняття фінансового менеджменту, його структури та особливостей. Відзначено, що фінансовий менеджмент як управління власним капіталом, залученими коштами та ринковою вартістю підприємства є запорукою його існування та благополуччя. Виокремлено наукові підходи до розкриття сутності поняття фінансового менеджменту. Відзначено багатогранність теоретичних підходів у науковій літературі з окресленням управлінської та фінансової складової. Акцентовано увагу на тому, що процес удосконалення фінансового менеджменту компанії, бенчмаркінг, чи будь-який інший процес, що входить до управління фінансами, повинен відповідати його основній меті – ефективному управлінню фінансами, узгоджуватися зі стратегічними векторами організації та бути доцільним і результативним.

Ключові слова:

фінансовий менеджмент; підприємство; фінансові ресурси; управлінська система; наукові підходи; бенчмаркінг

Завантажити