№1 (1), 2016

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ

1. Абрамова Алла Сергіївна, Грапко Наталія Вікторівна, Жаворонок Артур Віталійович — Система адміністрування податків в Україні.
2. Зеленська Олена Олександрівна, Зеленський Сергій Миколайович, Алєшугіна Наталія Олександрівна — Правова регламентація бюджетної підтримки аграрної галузі в Україні.
3. Карабаза Ірина Анатоліївна, Кальонова Альона Олександрівна — Позитивні й негативні наслідки кредитної політики у країнах Європи і Латинської Америки та уроки для України.
4. Краснянська Юлія Валеріївна, Шишкіна Олена Вікторівна — Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

5. Лавров Руслан Валерійович — Реалізація аутсорсингових рішень у банківському середовищі.
6. Панченко Олена Іванівна, Савченко Тетяна Володимирівна — Проблеми та перспективи розвитку перестрахувального ринку України.
7. Шкарлет Сергій Миколайович, Дубина Максим Вікторович, Тунік Марина Володимирівна — Застосування індексного аналізу до дослідження динаміки розвитку страхового ринку України.
8. Деркач Анна Олегівна, Корнєєва Марія Володимирівна, Абакуменко Ольга Вікторівна — Діджиталізація банківського сектору України.
9. Ільчук Валерій Петрович, Ануля Вікторія Володимирівна — Проблеми розвитку страхового ринку в Україні.

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

10. Ільчук Валерій Петрович, Пазюк Вікторія Леонідівна — Фінансове забезпечення процесів створення та просування винного бренда.
11. Садчикова Ірина Володимирівна, Садчиков Віктор Сергійович — Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
12. Удалих Ольга Олексіївна — Бюджетування як метод економічного управління діяльністю підприємства.
13. Холодницька Алла Вячеславівна, Недєй Альона Олегівна — Вплив продуктивності праці на фінансові результати підприємств харчової промисловості.
14. Хоменко Інна Олександрівна, Концева Валентина Володимирівна, Бойко Наталія Віталіївна — Методичні аспекти превентивного антикризового управління та оцінювання фінансового стану суб`єктів господарювання.
15. Кальченко Ольга Миколаївна — Управління фінансовою стійкістю підприємства в системі фінансового менеджменту.
16. Ільчук Валерій Петрович, Штирхун Христина Ігорівна — Фінансове забезпечення ринку органічної продукції.
17. Жарій Ядвіга Вікентіївна — Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки комерційного банку .