КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Садчиков Віктор Сергійович, Чернігівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто формування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки під- приємства. Виявлено основні особливості складових інформаційно-аналітичної діяльності та визначено послідов- ність кроків щодо їх успішного застосування. Наведено та доповнено принципи інформаційно-аналітичної діяльно- сті економічної безпеки підприємств. Запропоновано методи, що допомагають у повному обсязі досліджувати зовнішнє середовище підприємств з погляду їх інформаційно-аналітичної діяльності. Висвітлено поелементний склад системи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємства.

Ключові слова:

інформаційно-аналітичне забезпечення, фінансово-економічна безпека, інформаційна робота, аналітична робота, фактор, метод, методика, середовище, тенденція, система, загроза

Завантажити