МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор:

Хоменко Інна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Концева Валентина Володимирівна, Національний транспортний університет (вул. Oмеляновича-Павленко, 1, м. Київ, Україна).

Бойко Наталія Віталіївна , Національний транспортний університет (вул. Oмеляновича-Павленко, 1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методичні підходи до проведення діагностики кризового стану підприємства, наведено методику аналізу ознак банкрутства та оцінювання санаційної спроможності підприємств з метою превентивного антикризового управління. Визначено, що превентивне антикризове управління підприємством має здійснюватись поетапно та передбачати послідовність дій. Запізнення з упровадженням антикризових рішень є проблемою, що підвищує ймовірність банкрутства підприємств. Сьогодні жоден з наявних підходів до антикризового управління не акцентує увагу на превентивній діагностиці. У той час як апріорно антикризове управління повинно здійснюватися постійно з метою прогнозування криз та адаптації до змін зовнішнього середовища. Превентивна діагностика є ключовим елементом системи антикризового управління. Розкрито окремі проблеми превентивного антикризового управління підприємством.

Ключові слова:

криза, превентивна діагностика, кризовий стан, антикризове управління, оцінка загрози банкрутства

Завантажити