ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Савченко Тетяна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена розгляду проблем функціонування ринку перестрахування в Україні. У дослідженні сформульовано авторське визначення процесу перестрахування, розкрито роль та значення перестрахування для подальшого розвитку вітчизняного страхового ринку, а також надана його класифікація за різними ознаками. За допомогою статистичних даних проведено аналіз сучасного стану перестрахувального ринку в Україні, визначені особливості його функціонування з погляду вхідного та вихідного перестрахування і структурних складових, а також виявлені тенденції його розвитку в умовах макроекономічної нестабільності. На основі проведеного аналізу визначені проблеми реалізації перестрахування, обґрунтована необхідність їх вирішення, а також запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення перестрахування в умовах інтеграції національного ринку у світовий перестрахувальний простір.

Ключові слова:

страхування, перестрахування, перестрахувальний ринок, перестрахові премії, перестрахові виплати

Завантажити