УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Виявлено важливість забезпечення фінансової стійкості підприємства як однієї з найважливіших функцій фінансового менеджменту сучасних суб’єктів господарювання; розглянуто наукові підходи щодо визначення сутності поняття фінансової стійкості та управління фінансовою стійкістю підприємств; надано визначення категорії «управління фінансовою стійкістю підприємства» з погляду суб’єктно-об’єктного, методологічного та функціонально-процесійного підходу; сформульовано основні завдання управління фінансовою стійкістю підприємств та заходи щодо підвищення і забезпечення належного рівня фінансової стійкості суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

фінансова стійкість, управління фінансовою стійкістю, фінансові ресурси, фінансовий менеджмент

Завантажити