РЕАЛІЗАЦІЯ АУТСОРСИНГОВИХ РІШЕНЬ У БАНКІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор:

Лавров Руслан Валерійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: російська

Анотація:

Досліджено генезис і специфіку поняття «аутсорсинг», основні види аутсорсингових послуг і можливості їх отримання з метою посилення конкурентних позицій банку на фінансовому ринку. Узагальнено рушійні мотиви і детально проаналізовано етапи механізму впровадження аутсорсингу в практику діяльності банківських установ. Визначено проблеми широкого застосування аутсорсингу в умовах реалій сучасного економічного простору. Окреслено комплекс його переваг і недоліків під час обслуговування банками суб’єктів агросфери. Викладено авторське бачення та оригінальні підходи до вирішення актуального наукового завдання.

Ключові слова:

фінансові інноваційні технології, банківський аутсорсинг, аутсорсер, бізнес-процеси, суб’єкти аграрної сфери

Завантажити