ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Автор:

Зеленська Олена Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Зеленський Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Алєшугіна Наталія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Здійснено критичний аналіз нормативно-правового забезпечення бюджетної підтримки агарної сфери в Україні. Визначено недоліки окремих положень законодавчих актів та проблеми, що виникають у процесі їх застосування на практиці. Запропоновано альтернативні варіанти правового регулювання аграрної сфери в Україні з використанням бюджетних методів та важелів, застосування яких, на думку автора, дозволить підвищити ефективність функціонування аграрної галузі України і, в кінцевому рахунку, вирішити проблему забезпечення продовольчої безпеки держави.

Ключові слова:

бюджетна підтримка, об’єкти регулювання, методи і важелі бюджетного регулювання, субсидії, дотації, квоти, тарифи, ціни

Завантажити