СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Абрамова Алла Сергіївна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Грапко Наталія Вікторівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Жаворонок Артур Віталійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито економічний зміст, елементи та значення системи адміністрування податків у формуванні доходів зведеного бюджету держави, оскільки необхідність узагальнення теоретико-методичних аспектів функціонування вітчизняної системи адміністрування податків і формулювання практичних рекомендацій, які сприятимуть її вдосконаленню, є запорукою існування ефективної податкової системи держави загалом. Розглянуто склад та суб’єкти національної системи адміністрування податків, визначено значущість податкових надходжень на етапі розвитку ринкової економіки. Проаналізовано виконання дохідної частини зведеного бюджету України,розглянуто склад доходів за розділами бюджетної класифікації, здійснено детальний аналіз податкових надходжень до зведеного бюджету за 2013–2015 роки, який показав, що доходи бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Централізація значної частини фінансових ресурсів держави у бюджетах різних рівнів дає можливість проводити єдину фінансову політику, забезпечувати перерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, задовольняти приблизно на однаковому рівні потреби соціальної сфери незалежно від того, на якій території функціонують її установи. Вказані проблеми вітчизняної системи адміністрування податків напрями їх вдосконалення.

Ключові слова:

адміністрування, податок, система адміністрування податків, бюджет, бюджетна класифікація, зведений бюджет, податкові надходження

Завантажити