Author Academic degree Workplace Articles and views
Abramova Alla
PhD in Economics Sciences Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2 Kotsiubinskyi Str., Chernivtsi, Ukraine).
№1 (1), 2016, #1 304
№1 (6), 2019, #4 107
Alla Kholodnytska
PhD in Economics Sciences Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., Chernihiv, Ukraine).
№1 (1), 2016, #13 406
Alona Kalonova
SHEE Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine
№1 (1), 2016, #3 600
Alona Nediei
Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., Chernihiv, Ukraine).
№1 (1), 2016, #13 406
Anastasia Berezan
Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., Chernihiv, Ukraine).
№2 (7), 2019, #20 190
Anna Derkach
master Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., Chernihiv, Ukraine).
№1 (1), 2016, #8 506